ekonomické a finanční služby

CENY

Ceny za poskytované služby ovlivňuje několik hlavních níže uvedených faktorů a vychází z oboustranné vzájemné dohody mezi klientem a společností Ekofin CB s.r.o.

Domluvená měsíční paušální částka je po tzv. zkušební době 2 měsíců zpřesňována na základě skutečného objemu prací a služeb. V případě významné změny se cena po oboustranné shodě upravuje a to oběma směry.

Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o ekonomickém poradenství, která obsahuje všechny náležitosti a informace nezbytné pro bezchybnou součinnost a komunikaci mezi společností a klientem.

Hlavní faktory, které ovlivňují výši smluvní ceny:

  • daňová evidence
  • účetnictví
  • plátce / neplátce DPH
  • množství účtovaných dokladů

V případě individuálních, specifických služeb pro klienta je cena určována po vzájemné oboustranné dohodě a je odvislá od rozsahu požadavků.

 

V případě zájmu nás kontaktujte nebo napište požadavek .