ekonomické a finanční služby

KURZY

Akreditované kurzy s možností získání osvědčení o rekvalifikaci

1 ) Daňová evidence - vedení daňové evidence

Absolvent rekvalifikačního programu „Daňová evidence“ je seznámen se základními právními normami a dokáže v praxi aplikovat prakticky všechna ustanovení, týkající se vedení daňové evidence (zejména obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 235/2004 Sb. o DPH). Umí vytvořit a zaevidovat účetní a daňové doklady. Dále dokáže otevřít, vést a uzavřít základní knihy daňové evidence (deník daňové evidence, knihu závazků a pohledávek, záznamy o ostatních složkách majetku, inventární karty, evidence DPH). Absolvent umí vytvořit účetní závěrku, upravit základ daně a vytvořit daňové přiznání.

Délka kursu (dny/hodiny): 5/40
Termín konání: 1x měsíčně
Cena: 3.500,- Kč

2 ) Účetnictví - vedení účetnictví

Absolvent rekvalifikačního programu „Účetnictví“ je seznámen se základními právními normami a dokáže v praxi aplikovat prakticky všechna ustanovení, týkající se vedení účetnictví (zejména obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 235/2004 Sb. o DPH). Teoreticky zná a umí aplikovat základní zásady účetnictví. Dokáže zatřídit jednotlivé účty podle jejich funkcí (rozvahové, výsledkové, závěrkové, podrozvahové a účty vnitropodnikového účetnictví) a sestavuje účetní rozvrh. Umí otevřít, vést a uzavřít účetní knihy (hlavní kniha, účetní deník, knihu pohledávek a závazků). Realizuje účetní operace pro úpravu základu daně (transformace výsledku hospodaření na základ daně), sestavuje účetní výkazy a vyplňuje daňová přiznání a ostatní výkazy pro potřeby nejen státní správy (zejm. ČSSZ a zdravotní pojišťovny), ale dokáže výsledky účetnictví prezentovat dle potřeb majitelů společnosti (manažerské účetnictví).

Délka kursu (dny/hodiny): 20/120
Termín konání: 1x měsíčně
Cena: 7.750,- Kč

 2 ) Účetnictví a daňová evidence - vedení účetnictví a daňové evidence

Absolvent rekvalifikačního programu „Účetnictví a daňová evidence“ je seznámen se základními právními normami a dokáže v praxi aplikovat prakticky všechna ustanovení, týkající se vedení účetnictví a daňové evidence (zejména obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 235/2004 Sb. o DPH). Umí vytvořit a zaevidovat účetní a daňové doklady. Dále dokáže otevřít, vést a uzavřít základní knihy daňové evidence (deník daňové evidence, knihu závazků a pohledávek, záznamy o ostatních složkách majetku, inventární karty, evidence DPH). Teoreticky zná a umí aplikovat základní zásady účetnictví. Dokáže zatřídit jednotlivé účty podle jejich funkcí (rozvahové, výsledkové, závěrkové, podrozvahové a účty vnitropodnikového účetnictví) a sestavuje účetní rozvrh. Umí otevřít, vést a uzavřít účetní knihy (hlavní kniha, účetní deník, knihu pohledávek a závazků). Realizuje účetní operace pro úpravu základu daně (transformace výsledku hospodaření na základ daně), sestavuje účetní výkazy a vyplňuje daňová přiznání a ostatní výkazy pro potřeby nejen státní správy (zejm. ČSSZ a zdravotní pojišťovny), ale dokáže výsledky účetnictví prezentovat dle potřeb majitelů společnosti (manažerské účetnictví).

Délka kursu (dny/hodiny): 22/132
Termín konání: 1x měsíčně
Cena: 11.250,- Kč 

Ostatní Kurzy

1) Základy PC, kancelářské minimum

 číslo kursu: Z1

Pro koho je určen:

Pro zájemce, kteří nemají žádné (nebo mají minimální) zkušennosti s prací na počítači, a potřebují se v co nejkratší době seznámit s PC a orientovat se v základních a nejpoužívanějších kancelářských aplikacích (MS EXCEL, MS WORD, MS OUTLOOK, I EXPLORER)

Délka kursu (dny/hodiny): 4/24
Termín konání: 1x měsíčně
Cena: 3.500,- Kč
Pozn.: Cenové zvýhodnění pro uchazeče o práci, lidi starší 50 let a absolventy kursů u společnosti Ekofin CB s.r.o.

Bližší informace a závazná přihláška ke kursu ke stáhnutí (formát: xls – MS Excel)

2) MS EXCEL – tabulkové výpočty

číslo kursu: Z2

Pro koho je určen:

Pro zájemce, kteří chtějí poznat a naučit se využívat nejpoužívanější tabulkový procesor – MS EXCEL a nemají s tímto programem žádné (nebo mají minimální) zkušennosti. Nastavení pracovní plochy, využívání vzorců a funkcí, tvorba grafů a další možnosti toho programu.

Délka kursu (dny/hodiny): 2/12
Termín konání: 1x měsíčně
Cena: 1.950,- Kč
Pozn.: Cenové zvýhodnění pro uchazeče o práci, lidi starší 50 let a absolventy kursů u společnosti Ekofin CB s.r.o.

Bližší informace a závazná přihláška ke kursu ke stáhnutí (formát: xls – MS Excel)

3) MS WORD – práce s textem

číslo kursu: Z3

Pro koho je určen:

Pro zájemce, kteří chtějí poznat a naučit se využívat nejpoužívanější textový procesor – MS WORD a nemají s tímto programem žádné (nebo mají minimální) zkušennosti. Nastavení pracovní plochy, formátování textu, grafická úprava, styly a rámečky, opravy pravopisných chyb, práce s jazykem a další možnosti toho programu.

Délka kursu (dny/hodiny): 2/12
Termín konání: 1x měsíčně
Cena: 1.950,- Kč
Pozn.: Cenové zvýhodnění pro uchazeče o práci, lidi starší 50 let a absolventy kursů u společnosti Ekofin CB s.r.o.

Bližší informace a závazná přihláška ke kursu ke stáhnutí (formát: xls – MS Excel)

4) Internet EXPLORER, MS OUTLOOK - práce s internetem

číslo kursu: Z4

Pro koho je určen:

Pro zájemce, kteří chtějí poznat a naučit se využívat nejpoužívanější internetový prohlížeč – Internet EXPLORER a program na zpracování elektronické pošty MS OUTLOOK a nemají s těmito programy žádné (nebo mají minimální) zkušennosti. Základní názvosloví internetové terminologie, princip tvorby a zobrazování WWW stránek atd.

Délka kursu (dny/hodiny): 2/12
Termín konání: 1x měsíčně
Cena: 1.950,- Kč
Pozn.: Cenové zvýhodnění pro uchazeče o práci, lidi starší 50 let a absolventy kursů u společnosti Ekofin CB s.r.o.

5 ) MS EXCEL – tipy a triky

číslo kursu: P1

Pro koho je určen:

Pro zájemce, kteří často využívají tabulkový procesor MS EXCEL a chtějí poznat a naučit se využívat nejpoužívanější operace a funkce při výpočtech, filtrování a vyhledávání požadovaných informací. Předpokládá se základní znalost práce s EXCELem. Podmíněné formátování buněk, ověřování vstupních dat, automatický a rozšířený filtr, tvorba grafů, vkládání vzorců a funkcí, méně známe nástroje pro automatizaci.

Délka kursu (dny/hodiny): 2/12
Termín konání: 1x měsíčně
Cena: 2.750,- Kč
Pozn.: Cenové zvýhodnění pro uchazeče o práci, lidi starší 50 let a absolventy kursů u společnosti Ekofin CB s.r.o.

Bližší informace a závazná přihláška ke kursu ke stáhnutí (formát: xls – MS Excel)

 

V případě zájmu nás kontaktujte nebo napište požadavek .