ekonomické a finanční služby

SLUŽBY

 Společnost Ekofin CB s.r z Českých Budějovic zajišťuje pro své klienty tyto služby:

 • Vedení daňové evidence
 • Vedení účetnictví
 • Mzdové účetnictví
 • Personalistika
 • Ekonomické, účetní a daňové poradenství
 • Tvorba podnikatelských plánů a záměrů
 • Tvorba podkladů pro banky (žádosti o úvěr, hodnocení bonity atd.)
 • Zpracování daňového přiznání
 • Zpracování přehledů pro OSSZ
 • Zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny
 • Optimalizace postupů při zahájení podnikatelské činnosti (forma podnikání, registrace na úřadech, podnikatelské plány, finanční plány atd.)
 • Finanční analýzy
 • Vedení a správa internetového bankovnictví
 • Zajištění komplexního platebního styku s bankou (fakturace, příkazy)
 • Poradenská činnost v oblasti investování
 • Zajištění auditu
 • Zajištění služeb daňového poradce
 • Zprostředkování dostupných forem podpor drobného a středního podnikání
 • Pořádání odborných kursů

Každému klientovi garantujeme individuální přístup a získané informace považujeme za přísně důvěrné v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

 

V případě zájmu nás kontaktujte nebo napište požadavek .